KYKY & KYKYII

Kyvyt käyttöön (KYKY II) on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama KYKY-hankkeen jatkohanke. KYKY II jatkaa Helsingin kaupungin kotoutumisen palveluiden kehittämistä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien näkökulmasta. KYKY II toimi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, Stadin osaamiskeskuksessa 1.9.2017-31.8.2019.

KYKY II -hankkeen loppuseminaarin materiaalit löydät täältä! 

KYKY – Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama projekti, joka kehitti Helsingin kaupungin kotoutumisen palveluja maahan muuttaneille 1.9.2015−31.8.2017.